ผลการปฏิืบัติงาน ของ ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์
ร่วมกับ กศน.อำเภอสามง่าม  ให้ความรู้ การป้องกันยาเสพติด ประชาชนร่วมฟังจำนวน 53 คน บ้านวังโป่ง ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น.
"ให้ความรู้ การป้องกันยาเสพติด และ ให้ความรู้ด้านจราจร"  นักเรียนจำนวน 145 คน โรงเรียนอนุบาลสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.

"ให้ความรู้ การป้องกันยาเสพติด และ ให้ความรู้ด้านจราจร"  นักเรียนจำนวน 105 คน โรงเรียนวัดวังแดง อ.สามง่าม จ.พิจิตร
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น.