พ.ต.อ.พิมล พรมใจบุญ ผกก.สามง่าม จ.พิจิตร พร้อมด้วย สายตรวจทางเรือ ต.รังนก อส.ตร. บริการรับ-ส่ง ประชาชน นักเรียน ดูแล รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เอาทรัพย์สินมาไว้บนถนน

Web Page Maker, Make your own web page