ประชาคมหมู่บ้าน รับฟังปัญหา พบปะพูดคุย เสนอแนะ ประชาชน
ม.5 สามง่าม ม. 6 รายชะโดใต้ ม.7 รายชะโดเหนือ  ม. 15 บ้านล่าง
วันที่ 17 ม.ค. 2556 เวลา 16.00 17.00 18.00 19.00 น.