ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   น.ส.สุนีย์ เหลืองวิจิตร  นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ สส.จังหวัดพิจิตร นายสุวิทย์ วัชโรทยางกูร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และคณะ ตรวจเยี่ยม ดูแล พบปะประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บ้านรังนก ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 11.00 น.

Web Page Maker, Make your own web page