ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม และยาเสพติด
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555