พ.ต.อ.พิมล พรมใจบุญ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ร่วมพัฒนาวัด ฟังธรรม สัปดาห์พระพุทธศาสนา
วันที่ 30 พฤศจิกายน  2555