พ.ต.อ.พิมล พรมใจบุญ พร้อมด้วย ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์
ร่วมงานเปิดร้านเพชรทอง ตลาดสามง่าม และ พูดคุยปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ 
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2555  เวลา 09.00 น.