ตรวจสอบ กล้อง cctv  ตรวจร้านทอง พบประประชาชน ป้องกันอาชญากรรม ณ ตลาดสามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
เมื่อ วันที่ 23 พ.ย. 2555  เวลา 08.00 น.